Utrzymanie użytkownika w aplikacji mobilnej Urządzenia mobilne na stałe zagościły w naszych kieszeniach. Obecnie są na tyle powszechne, że w niektórych krajach ponad 70% mieszkańców używa smartfonów. Rekordzistą jest tutaj...